OIB: 46549340243
Matični broj: 03250628
Broj radne neprofitne organizacije: 0024465
Šifra djelatnosti: 9499
Puni naziv: Kulturno-umjetničko društvo "Ban Josip Jelačić" Zaprešić
Skraćeni naziv: KUD "Ban Josip Jelačić"
Sjedište: Zaprešić, Trg žrtava fašizma 11
Pravni oblik: Udruga
Račun: HR1823600001101574532